Informace o nás

 

Mateřská škola Opočno byla otevřena 1.9.1986. Její výstavba byla zahájena ve druhé polovině roku 1981 v takzvané akci ,,Z“.

Mateřská škola se skládá z komplexu tří budov (dvě budovy se třídami a hospodářská budova s jednou nově vybudovanou třídou).  

Mateřská škola má přiměřené prostory, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí,  jsou zdravotně nezávadná, bezpečná,  dětský nábytek postupně vyměňujeme za modernější a bezpečnější. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je mírně nadprůměrné, odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovováno a pedagogy využíváno. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy půjčovat a ukládat.

Děti samy se podílejí na výzdobě tříd, šaten a vestibulu.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní normy dle platných předpisů.

Kolem MŠ se rozléhá zahrada se třemi pískovišti, altánem, skluzavkou, dvěma zahradními domečky, průlezkami, houpačkami a různými hracími prvky. Hezky působí stromy a keře. V roce 2008 bylo z části školní zahrady vybudováno veřejné hřiště, které mohou děti z MŠ také využívat. V roce 2011 bylo provedeno celkové zateplení budovy včetně výměny oken a dveří.

Kapacita mateřské školy je 130 dětí, které jsou rozděleny do 5 tříd. Od školního roku 2009 –10 máme třídy smíšené.Děti do tříd zařazujeme podle přání rodičů s přihlédnutím na sourozenecké vazby  a kamarádské vztahy.

      V naší MŠ pracuje 17 stálých zaměstnanců a jeden zaměstnanec na Dohodu o   pracovní činnosti. Z tohoto počtu zaměstnanců  je deset plně kvalifikovaných pedagogů.

 

Pedagogičtí pracovníci:

 

Mgr. Kubalová Hana           ředitelka školy         5.třída ( Včeličky)  

Anna Gabrielová                 učitelka                     5. třída

Citová Johana                      chůva                       5. třída         

                                                                            

Bc. Novotná Vendula           učitelka                   3.třída (Sluníčka)

Přibylová Martina                 učitelka                   3.třída

 

Čtvrtečková Jitka Dis           učitelka                  1.třída (Berušky)

 Rathouská Eva                        učitelka                   1. třída                                          

Serbousková Renata             učitelka                 4.třída (Motýlci)

Mgr. Rejzková Veronika         učitelka                 4.třída          

     

Javůrková Stanislava             učitelka                 2.třída (Kytičky)

 Bendzová Ilona                      učitelka                 2.třída

 

Nepedagogičtí pracovníci:

 

Cardová Hana                                  školnice

Karlíčková Yveta                             uklizečka

Bucharová Anna                              uklizečka

Gottwaldová Dagmar                      vedoucí školní jídelny, účetní

Kratochvílová Jana                         hlavní kuchařka

Kupková Iveta                                 kuchařka

Jánošová Veronika                          kuchařka

 

 

 

 

 

 

 

Co vás zajímá

 

Organizace dne v Mateřské škole,Opočno

 

 

6,30 - 7,30           scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

7,30 - 8,00           ranní hry + didakticky zacílené činnosti (individuálně či v malých skupinkách)

8,00 - 8,30           ranní cvičení

8,30 - 9,00           hygiena, svačina

9,00 - 9,30           didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách,  jazykové chvilky,smyslové                               hry, samostatné činnosti dětí

9,30 - 11,30         pobyt venku

11,30 - 12,00       hygiena, oběd

12,00 - 13,30       hygiena,odpočinek, náhradní nespací aktivity

13,30 - 14,00       hygiena,svačina

14,00 - 16,00       odpolední zájmové činnosti dětí ( spontánní hry, samostatné činnosti, pokračování didakticky zacílených činností)

*       Tato organizace dne má pouze informační význam, je dostatečně pružná, učitelky si mohou den upravit tak, jak potřebují.

 

 

Konzultační hodiny

 

Po telefonické domluvě

     494 668 186

     739 455 230

 

Platba stravného             

 Děti do 6 let:   

přesnídávka - 8,-                          

oběd -18,-

svačina - 7,-

Děti nad 6 let:           

přesnídávka - 9,-

oběd - 19,-

svačina - 7,-

 

Pitný režim

 

Ve všech třídách jsou termovárnice s čajem, který si děti samy čepují do vlastních hrnečků .

Děti mají k dispozici i pitnou neochucenou vodu.

Pro letní období ( pobyt na zahradě MŠ )je zakoupen automat na minerální vodu.

 

 

Lze:

 

 1. odhlásit odpolední svačinu ( den přede nebo tentýž den do 7,30 hodin přímo u vedoucí ŠJ). Máte možnost si i svačinu odnést, ale svačiny budou vydávány až ve 13,30 hodin. V případě, že máte zájem o svačinu již po obědě, dostanete jen chléb s pomazánkovým máslem z důvodu pozdější přípravy pomazánek, pudinků apod.

 

2.  odhlásit si oběd formou SMS zprávy na telefonní číslo 776 331 819 ve tvaru:

     Jméno – odhlašuji – na kdy ( např. Novák – odhlašuji – 1.9 – 10.9.)

      a to den předem do 12,00 hodin.

 

 

 

Výživové desatero pro správný vývoj dítěte

 

 

 

 1. Dopřejte jídelníčku pravidelnost i správnou míru dodáte pohybu elán a růstu dostatečnou sílu
 2. Strava pestrobarevnější – oku lákavější, tělu prospěšnější
 3. Každému jídlu sluší a patří přidat ovoce či zeleninu
 4. Pro zdraví kostí denně mléko a mléčné výrobky
 5. Sladké a tučné potraviny jen výjimečně
 6. Zoubky jsou poklad, co nesnese v čištění odklad!
 7. Žízeň pitným režimem předžeň!
 8. Do jídla netřeba nutit, ale nabízet a být příkladem, jezte proto společně, u stolu, pomalu a v klidu
 9. Pustíte-li dítě do kuchtění, na talířku nezbude už nic ke snědení
 10. Správný jídelníček je ten, který je pestrý, chutný a s pohybem vyrovnaný

 

 

 

Desatero zásad pro zdravý vývoj dítěte z hlediska pohybové aktivity

 

 

 1. Pro děti předškolního věku se doporučují čtyři hodiny pohybu denně
 2. Během dne vyváženě střídat klidové a dynamické (pohybové) činnosti
 3. Každý den mít možnost pohybovat se spontánně venku ve vhodném prostoru
 4. Využívat prolézačky, nářadí a náčiní, vozítka aj., aby pohyb byl dostatečně různorodý
 5. Alespoň jednou denně se při pohybových hrách zadýchat (honičky, fotbal...)
 6. Často lézt po čtyřech, po žebřících a prolézačkách, aby se posílily i paže, ramena a záda
 7. Při klidových činnostech mít možnost zaujmout různou polohu (ne pouze sedět)
 8. Dokázat se postavit správně zpříma
 9. Umět zpevnit celé tělo, ale i uvolnit se a odpočívat
 10. Pokud dítě navštěvuje řízené pohybové aktivity kroužky a tréninky – mělo by také dostatečně odpočívat a spát
 11. Dodržovat pitný režim – při pohybu častěji pít
 12. Mít přiměřené oblečení – aby se děti nepřehřívaly, přiměřeně je otužovat vzduchem i vodou
 13. Mít možnost hrát si s dětmi
 14. Za podpory dospělých se zbavovat strachu a být samostatný - dokázat řešit problémy (např. překonání překážky)

 

 

 

Desatero psychohygieny v mateřské škole

 

 

 1. Akceptace potřeb dětí – v tomto případě se zamyslet na vývojovými potřebami dětí, potřebou odpočinku, schopností udržet pozornost
 2. Autority pedagogů a rodičů pro dítě by měly jednat v souladu s hlavními myšlenkami projektu
 3. Potřeba řádu v podobě zařazení programu do pravidelného režimu školky tak, aby se nerušil zavedený biorytmus dětí – souvisí s výše uvedeným
 4. Srozumitelnost aktivit pro děti s různým vývojovým potenciálem
 5. Seznámení dětí s činností, kterou mají očekávat – snižuje úzkost u nejistých dětí
 6. Relaxační chvilky – jejich zařazení slouží k duševnímu odpočinku a pomáhá vytvářet vnitřní rovnováhu
 7. Řád by měla rámovat pravidla ve formě dohod “co uděláme, když….“
 8. Seznámení rodičů s cíli a formami projektu
 9. Supervize pro pedagogy jako odborná podpora v momentech profesních váhání a nejistot, vedoucí k vnitřní stabilitě pedagoga
 10. Zpětná vazba od dětí slouží k potvrzení, že činnosti, kterou děti mají za sebou měla pro ně význam a potvrzení jejich důležitosti v programu – tím i k posilování sebedůvěry a vnitřní jistoty

 

Projekt Zdravá mateřská škola

 

 

Mateřská škola,Opočno je od října 2009 zařazena do sítě škol podporujících zdraví.

Školy zařazené do této sítě se opírají o tři pilíře:

 

                                                

První pilíř – Pohoda prostředí

 1. Učitelka podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podnětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení

 

Druhý pilíř - Zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ

 

 

Třetí pilíř – Otevřené partnerství

 1. Partnerské vztahy s rodiči
 2. Spolupráce mateřské a základní školy
 3. Začlenění mateřské školy do života obce

 

 

 

Princip našeho školního kurikula vystihuje citát světové zdravotnické organizace:

,,Zdraví neznamená nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.“

 

 

POSLÁNÍM NAŠÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY  JE:

 

*          Zajistit dětem bezpečné  a dostatečně podnětné prostředí , ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně.

*          Rodiče každodenně utvrzovat naším chováním a jednáním v tom, že je jejich dětem věnována ta nejlepší péče.                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

VIZE:

 

Naše školka by měla být místem

kam děti:

 • budou chodit rády a beze strachu

 kde děti:

 • budou prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů
 • budou získávat pocit sebevědomí
 • budou rozvíjet své schopnosti a znalosti převážně formou prožitkového učení
 • budou vedeny k samostatnosti

Od pedagogů očekáváme : vysokou odbornost,vstřícnost, individuální přístup

Od rodičů očekáváme: spolupráci a zájem ve všech oblastech

 

  Integrující principy

 

a)         Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa – postoj, který je klíčem k uskutečňování obecnějšího postoje -  úcty k člověku, lidským společenstvím, a přírodě na naší planetě.

Naše mateřská škola používá model potřeb A.Maslowa. Znázorněná hiearchie potřeb zdola nahoru je zcela univerzální. Uspokojení potřeb umístěných ve vyšším patře závisí na uspokojování potřeb v patrech nižších.

 Ve třídách budeme vytvářet takové podmínky, které umožňují uspokojování všech okruhů přirozených potřeb a z toho vyplývající pocit pohody a  zdraví ( hra ve společnosti dětí, podnětné prostředí,  láska a respekt dospělých, pocit bezpečí…)

Samozřejmostí je vycházet  z individuálních potřeb dětí.

 

 

b)        Rozvíjení komunikace 

 

Komunikujeme několika formami – verbálně ( slovy), neverbálně (mimoslovně) a činem

( dodržování dohod, poskytování pomoci…). Komunikace je předpokladem spolupráce .V naší mateřské škole musí dospělé osoby ( pedagog i nepedagog)

 • mít porozumění pro důležité fyziologické potřeby a zvyky druhého
 • přispívat k pocitu bezpečí a sounáležitosti
 • umožňovat výběr
 • povzbuzovat a motivovat

Zaměříme se na poskytování dostatku  příležitostí k aktivnímu slovnímu projevu, rozvíjení dialogů, naslouchání čtenému textu, experimentování se slovy, vymýšlení hádanek , naslouchání druhému. Nadále budeme zařazovat komunitní kruh.

 

c)         Rozvíjení spolupráce

 

Učitelky usnadňují činnosti dětem, poskytují zpětnou vazbu při úspěchu, hledání řešení,napomáhá při řešení omylů…Navozují činnosti tak, aby byly splnitelné a smysluplné, snaží se pojmenovat pocity dítěte.

K rozvíjení spolupráce využívají kooperativní hru (předškolní děti), poskytují dětem dostatek možností prožívat sociální zkušenosti (hra s dospělým, smíšené třídy, divadélka

v MŠ…)

Samozřejmostí je bezpečné prostředí, dohodnutá a dodržovaná pravidla.

 

Dlouhodobé záměry rozvoje

 

1.         Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí

            -     speciální zaměření – ekologie, multikulturní výchova, úrazy…

            -     pěstování odpovědnosti za vlastní jednání

 • využívání přirozených životních situací k přirozenému učení vlastním prožitkem
 • vést ke zdravému životnímu stylu
 • rozvíjet děti po stránce citové a společenské

 

 

2.         Zlepšovat tělesnou zdatnost,podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit  sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu

 • dokonalý pitný režim
 • odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí
 • dostatečný pobyt venku
 • zařazovat co nejvíce pohybových aktivit v průběhu celého dne

 

 

3.         Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí

 • nadále vydávání časopisu pro rodiče
 • rozhovory s rodiči (tzv.rodičovské dny)
 • nadále nabídky společných akcí
 • pracovní dílny,brigády
 • individuální spolupráce s jednotlivými rodiči (komunikace pedagog – rodič)
 • organizovat besedy s odborníky

 

 

 

4.         Podporovat duševní pohodu dětí,rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a  funkce, city, vůli  - cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů

 • denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení
 • denní využívání jazykových chvilek
 • vytváření relaxačních koutků
 • vytváření dostatku přirozených situací a námětů k učení
 • zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ + důraz na péči o děti s odkladem školní docházky